scholingsagenda
aanmelden
contact

Algemene voorwaarden

 

De aangegeven data zijn in principe. Als er veel aanmeldingen zijn voor een avondnascholing dan plannen we extra avonden. Geef je dus gewoon op ook al lijkt het nog ver weg. Als er een groep eerder vol is dan zullen we extra avonden plannen!

 

De trainingen en nascholingen worden gegeven in Verloskundigenpratijk De Moriaen, Markt 21 4931 BR te Geertruidenberg. Voor het trainen van groepen of op locatie verzoeken wij u contact op te nemen om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Alle genoemde prijzen zijn inclusief syllabus, certificaat van deelname, koffie/thee, en indien van toepassing een uitgebreide lunch. De kosten voor deze trainingen en nascholingen zijn belastingaftrekbaar.

 

Zodra wij uw aanmelding ontvangen hebben, krijgt u van ons een bevestigingsmail met daarin de cursusdatum (indien reeds bekend). Enkele weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een schriftelijke uitnodiging en een factuur. Inschrijving verplicht tot betaling. Wij houden ons het recht voor om bij te weinig animo de training/nascholing te laten vervallen. Eventueel betaalde cursusgelden zullen we dan terugstorten. Voor telefonische informatie kunt u bellen naar 0162-523146 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen met daarin de definitieve cursusdatum, hebt u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na dagtekening uw deelname schriftelijk of per e-mail kosteloos te annuleren. Hierna gelden onze betalings- en annuleringsvoorwaarden.

 

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken voor de cursusdatum, krijgt u uw betaling teruggestort onder aftrek van administratiekosten, deze bedragen 25% van het cursusbedrag. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de training of nascholing bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd. In geval u na aanvang van de training of nascholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of nascholing deelneemt, heeft u geen recht op enige terugbetaling. Bij verhindering kunt u na overleg met de cursusleiding wel zorgen voor een vervangende deelnemer, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Kraamzorg Nascholingen Nederland wordt medegedeeld. U dient dan onderling de betaling en doorgifte van de syllabus te regelen. Vervanging na de start van de cursus of training is niet meer toegestaan.

 

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, accreditatiepunten niet toe te kennen c.q. te annuleren bij het niet voldoen van de betaling. 

 

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Klachtenprocedure

 

Als u niet tevreden bent over Kraamzorg Nascholingen Nederland, kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk of per e-mail. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden worden afgehandeld. Wanneer uw klacht niet door KZNN naar tevredenheid opgelost kan worden, zal een onafhankelijke derde ingeschakeld worden (Verloskundigenpraktijk Bergen op Zoom). Deze uitspraak zal bindend zijn. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Markt 21     4931 BR Geertruidenberg     0162-523146     info@kznn.nl